Thursday, June 11, 2009

Handlingar rörande Sveriges historia...

Handlingar rörande Sveriges historia...: "Drageryd Dragringde by antagl i Högsby s n Handbörds h d Smål 285 Drake Birger br t 23 Drake Olof br t 23 Drakesläkten the Draker ang byte med dess arf vingar 19 f 23 ang deras gods i Vestbo ifrågasatta att vederkänuas K M t 157 238 Dronningborg Drotuingburj slott i Danmark i närheten af Randers dat ort f ett omnämndt konungens af Danmark br t Gustaf I 164 Drothem S t Drotten s nr Hammarkinds h d Ög 153 del af tionden där "

No comments:

Search